Då man övervintrar växter svalt eller driver upp frön måste man använda sig av ljus för att växterna/plantor ska växa och trivas. Använder mig av vanliga lysrörsarmaturer som finns att köpa på tex. Biltema, Jula eller begagnade köpta från Blocket m.m. Det kan finnas plats för 1 eller flera lysrör i armaturen.

Lysrören heter Philips TLD 840 eller OSRAM 965, lysrörsarmaturerna får hänga i kedjor så att man lätt kan variera höjden över växterna/plantorna. Ett lämpligt avstånd för lysrör över omskolade plantor är ca. 10-15 cm, sen bör det även vara svalt ca. +15º-18º. Använder samma betäckning på lysrör och avstånd till sådder som drivs upp inne i rumstemperatur i +20º-+25º. Det får lysa ca. 14 tim/dygn.

Här på bilden en enkel anordning för frösådd