Att det är viktigt att använda rätt jord för olika ändamål är många gånger helt avgörande för växternas utveckling. Det finns en massa olika sorter och ibland är det svårt att veta vilken jord man bör använda. Men man ska ändå inte ‘köpa’ all reklam vi matas med utan man får helt enkelt använda ‘sitt sunda förnuft’.

Efter att ha prövat några olika såjordar under årens lopp använder jag numera Hasselfors S-jord till sådder och sticklingsförökning, den är luftig, finsiktad och innehåller perlit. Eftersom jorden har den strukturen faller den lätt isär då man ska skola om plantor, på så sätt skonas rötterna och dom går inte sönder så lätt.

Lika viktigt är det att använda rätt jord då man ska skola om plantorna, har även här testat några olika sorter och med den erfarenheten jag fått använder jag Hasselfors P-jord numera.

Nu är det absolut inget som säger att dessa jordar av det här märket är ‘bäst i test’ vid sådd och omskolning, utan det är bara mina egna erfarenheter av de jordar jag har tillgång till i mina butiker.

Vill man läsa mer om Hasselfors jordar kan man göra det här.

http://www.hasselforsgarden.se/konsument/produkter/traedgaardsjord