Tycker man knappt hinner ut med frösådderna så får man börja bekämpa mot sorgmyggor. Jag vattnar numera alla sådder direkt med NEMAblom som är ett miljövänligt bekämpningmedel. NEMAblom består av mikroskopisk små rundmaskar som angriper och dödar larver till vissa skadeinsekter bla. sorgmyggor och vattenflugor, ibland kallade “blomflugor”. Sorgmyggorna äter upp såddernas rötter, medan vattenflugorna inte är skadliga men väldigt irriterande. NEMAblom finns att köpa i välsorterade handelsträdgårdar eller i blomsterbutiker, man får söka i snittkylen eftersom man ska förvara ‘påsarna’ i +4º-+8º.


Använder även limfällor som sätts ner bland sådder och i övervintrande växter. Det fångar en hel del av sorgmyggor som flyger omkring och lägger ägg i jordarna.

Finns oftast att köpa på handelsträdgårdar eller på stormarknader.