Det kan ibland vara svårt att veta hur djupt ner fröet ska vara i jorden, en enkel tumregel kan vara att:

Fröet ska inte sås djupare än ca. 3ggr. sin egen diameter. ‘Pyttefrön’ läggs på en redan uppvattnad såyta och ev. täckas med vermikuit eller sand.