Fila hårda frön mellan sandpapper eller skär en liten skåra i det hårda skalet.

Blötlägg hårda frön i ljummet vatten 1-3 dygn före sådd, man kan använda en termos ifall man vill.

‘Pyttesmå’ frön är oftast ljusgroende, dvs. ligga direkt på jordytan och under växtbelysning, tex. Alunrot, Tobaksblommor.

Använd ett saltkar med lite sand i och blanda i de små fröna, lättare att få jämn sådd då man har ‘ströat’ ut på den redan förvattnande jordytan.

Utesådder täcks med sand eller smågrus ( kornstorlek på ca 0,5-2mm) för att förhindra angrepp mot mossa eller alger. Täck även med en fiberduk över alla krukor så att inte djur kommer åt sådderna, hindrar även luftburna frön att fastna och gro.

Har man värmekrävande frön ställ på lysröret, i pannrummet, golvvärme eller på en värmedyna.

Läs på fröpåsens baksida hur lång kulturtiden är för växten och räkna bakåt i tid, på så sätt får man reda på när det är lämligt att fröså. Det gäller främst sommarblommor.

SKRIV DAGBOK! Tar man för vana att skriva anteckningar när och hur man har frösått så är det till stor hjälp nästa gång man ska fröså, man kan dessutom justera sina misstag.

Fråga hur andra har gjort och lär av varandra.