Många utländska frökataloger och webbsidor man läser står temperaturen beskriven i Fahrenheit. Här kommer en lathund på omräkningen i siffror.

Man tar Fahrenheit angivna temperatur och minskar med 32, multiplicera med 5 sedan dividerar man med 9, svaret blir graden i Ceclsius.