När man läser utlänska frökataloger så förekommer ofta dessa ord i beskrivningen både om hur växten är och hur frön bör behandlas.

Climbing plant = Klättrande växt.

Cling film / clingfilm = plastfolie / gladpack (att täcka sådder med)

Cut flower = Snittblommor.

Damp = fukt / fuktig.

Dibble = Planteringspinne .

Dwarf = Dvärgväxt.

Erect = Upprätt / Rak / Växer uppåt.

Evergreen = Vintergrön / Ständigt grön / Städsegrön

Everlasting = Beständig / Varaktig / Evighetsblomma (Eternell)

Foliage = Löv / Lövverk / Bladverk.

Fragrant = Välluktande / Doftande.

Germinate / Sprout = Gro / Spira / Skjuta skott.

Invasive = Invaderande / Som tenderar att sprida ut sig.

Poisnonous = Giftig / Skadlig.

Prick out (off) = Plantera ut i små hål.

Rare = Sällsynt / Ovanlig.

Scarification = Upprispning (skrapa med sandpapper)

Seed = Frö

Soak = Blöta / Blötlägg / Låta ligga i blöt.

Toxic = Giftig