Blog Image

Tips

Små tips vid frösådd!

Tips Posted on Fri, January 01, 2010 18:02:12

Fila hårda frön mellan sandpapper eller skär en liten skåra i det hårda skalet.

Blötlägg hårda frön i ljummet vatten 1-3 dygn före sådd, man kan använda en termos ifall man vill.

‘Pyttesmå’ frön är oftast ljusgroende, dvs. ligga direkt på jordytan och under växtbelysning, tex. Alunrot, Tobaksblommor.

Använd ett saltkar med lite sand i och blanda i de små fröna, lättare att få jämn sådd då man har ‘ströat’ ut på den redan förvattnande jordytan.

Utesådder täcks med sand eller smågrus ( kornstorlek på ca 0,5-2mm) för att förhindra angrepp mot mossa eller alger. Täck även med en fiberduk över alla krukor så att inte djur kommer åt sådderna, hindrar även luftburna frön att fastna och gro.

Har man värmekrävande frön ställ på lysröret, i pannrummet, golvvärme eller på en värmedyna.

Läs på fröpåsens baksida hur lång kulturtiden är för växten och räkna bakåt i tid, på så sätt får man reda på när det är lämligt att fröså. Det gäller främst sommarblommor.

SKRIV DAGBOK! Tar man för vana att skriva anteckningar när och hur man har frösått så är det till stor hjälp nästa gång man ska fröså, man kan dessutom justera sina misstag.

Fråga hur andra har gjort och lär av varandra.Engelska ord i frökataloger.

Tips Posted on Fri, January 01, 2010 17:25:34

När man läser utlänska frökataloger så förekommer ofta dessa ord i beskrivningen både om hur växten är och hur frön bör behandlas.

Climbing plant = Klättrande växt.

Cling film / clingfilm = plastfolie / gladpack (att täcka sådder med)

Cut flower = Snittblommor.

Damp = fukt / fuktig.

Dibble = Planteringspinne .

Dwarf = Dvärgväxt.

Erect = Upprätt / Rak / Växer uppåt.

Evergreen = Vintergrön / Ständigt grön / Städsegrön

Everlasting = Beständig / Varaktig / Evighetsblomma (Eternell)

Foliage = Löv / Lövverk / Bladverk.

Fragrant = Välluktande / Doftande.

Germinate / Sprout = Gro / Spira / Skjuta skott.

Invasive = Invaderande / Som tenderar att sprida ut sig.

Poisnonous = Giftig / Skadlig.

Prick out (off) = Plantera ut i små hål.

Rare = Sällsynt / Ovanlig.

Scarification = Upprispning (skrapa med sandpapper)

Seed = Frö

Soak = Blöta / Blötlägg / Låta ligga i blöt.

Toxic = GiftigOmvandla Fahrenheit till Celsius.

Tips Posted on Fri, January 01, 2010 16:07:19

Många utländska frökataloger och webbsidor man läser står temperaturen beskriven i Fahrenheit. Här kommer en lathund på omräkningen i siffror.

Man tar Fahrenheit angivna temperatur och minskar med 32, multiplicera med 5 sedan dividerar man med 9, svaret blir graden i Ceclsius.